شماره حساب

نام بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا صاحب حساب
ملت 8283589419 6104-3375-4752-7869 IR 77-0120-0100-0000-8283-5894-19 فاطمه زهرا قطبی

پس واریز مبلغ مورد نظر خود، تصویر فیش واریزی را از طریق تیکت پشتیبانی به بخش حسابداری ارسال نمائید.

جهت ارسال تصویر فیش واریزی اینجا کلیک کنید.