هاست ویندوز ایران

پلن A
 • 1000مگابایت فضای میزبانی
 • 20000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس(MSSQL)
 • نامحدود حجم دیتابیس(MYSQL)
 • نامحدود حجم MYSQL دیتابیس
 • 1 عدد آدرس اضافی (Domain Alias)
 • 1 عدد وب سایت اضافی (Addon Domain)
 • بله کنترل پنل Plesk
 • سیستم عامل ویندوز - پشتیبانی از ASP , PHP امکانات
 • رایگان از سایر شرکتهای میزبانی انتقال
 • بله پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
 • نسخه 5.2.3 پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • نامحدود سایر امکانات
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 99.9٪ واقعی آپتایم
پلن B
 • 2048 مگابایت فضای میزبانی
 • 40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس(MSSQL)
 • نامحدود حجم دیتابیس(MYSQL)
 • نامحدود حجم MYSQL دیتابیس
 • 1 عدد آدرس اضافی (Domain Alias)
 • 1 عدد وب سایت اضافی (Addon Domain)
 • بله کنترل پنل Plesk
 • سیستم عامل ویندوز - پشتیبانی از ASP , PHP امکانات
 • رایگان از سایر شرکتهای میزبانی انتقال
 • بله پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
 • نسخه 5.2.3 پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • نامحدود سایر امکانات
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 99.9٪ واقعی آپتایم
پلن C
 • 3072 مگابایت فضای میزبانی
 • 80000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس(MSSQL)
 • نامحدود حجم دیتابیس(MYSQL)
 • نامحدود حجم MYSQL دیتابیس
 • 1 عدد آدرس اضافی (Domain Alias)
 • 1 عدد وب سایت اضافی (Addon Domain)
 • بله کنترل پنل Plesk
 • سیستم عامل ویندوز - پشتیبانی از ASP , PHP امکانات
 • رایگان از سایر شرکتهای میزبانی انتقال
 • بله پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
 • نسخه 5.2.3 پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • نامحدود سایر امکانات
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 99.9٪ واقعی آپتایم
پلن D
 • 4096 مگابایت فضای میزبانی
 • 200000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس(MSSQL)
 • نامحدود حجم دیتابیس(MYSQL)
 • نامحدود حجم MYSQL دیتابیس
 • 1 عدد آدرس اضافی (Domain Alias)
 • 1 عدد وب سایت اضافی (Addon Domain)
 • بله کنترل پنل Plesk
 • سیستم عامل ویندوز - پشتیبانی از ASP , PHP امکانات
 • رایگان از سایر شرکتهای میزبانی انتقال
 • بله پشتیبانی از CrystalReports و UrlRewriter
 • نسخه 5.2.3 پشتیبانی از معماری نرم افزاری MVC
 • نامحدود سایر امکانات
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • 99.9٪ واقعی آپتایم