لاینسس Whmcs

Whmcs - Starter
 • ندارد مدت پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • بله فعال شدن آنی لایسنس
 • بله نمایش کپی رایت
 • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
Whmcs - Plus
 • ندارد مدت پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • بله فعال شدن آنی لایسنس
 • خیر نمایش کپی رایت
 • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
Whmcs - Professional
 • ندارد مدت پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • بله فعال شدن آنی لایسنس
 • خیر نمایش کپی رایت
 • تا سقف 1000 کاربر محدودیت کاربر
Whmcs - Business
 • ندارد مدت پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • بله فعال شدن آنی لایسنس
 • خیر نمایش کپی رایت
 • نامحدود محدودیت کاربر